Promuj się tutaj!
Promocja Twojego profilu rotacyjnie na każdej stronie!

Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu erodate.net

Zasady prywatności oraz warunki korzystania ze strony erodate.net


"Serwis", "Portal", "erodate.net" - serwis społecznościowy, dostępny pod adresem URL: http://erodate.net oraz innymi adresami pomocniczymi. 

"Administrator", "obsługa" - Administratora danych osobowych w zbiorze BIZNES PLUS, prowadzony przez: FHU BIZNES.PLUS z siedzibą w Jaśle (Polska); 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 8, identyfikującym się numerem REGON: 180349295, NIP: 6852254125 i/lub inne podmioty obsługujące serwis, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie odrębnych umów, w zakresie dozwolonym prawem.

Aktualizacja Regulaminu; zasady opisane w niniejszym dokumencie wchodzą w życie z dniem 14 stycznia 2016 roku a ich ewentualne uaktualnienia będą wchodzić w życie 14 dni po ich ogłoszeniu na stronie Regulaminu. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji treści aktualizacji, w tym celu użytkownik może wypowiedzieć warunki tej umowy na piśmie przed upływem terminu ich wejścia w życie.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami korzystania z serwisu przed rejestracją oraz każdorazowo przed korzystaniem z serwisu. Akceptacja Regulaminu oraz zgoda na wszystkie warunki określone Regulaminem jest obligatoryjna, korzystanie z serwisu oznacza, iż znasz i akceptujesz wszystkie postanowienia Regulaminu. 

"Użytkownik" - osoba lub podmiot wykonująca każdą operację wykonaną bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą programów, przeglądarek i innych narzędzi) na stronach serwisu, prowadzącą do publikowania, przesłania lub pobrania, uzyskiwania dostępu i uzyskiwania jakichkolwiek treści i danych, w tym danych osobowych, danych profili, danych kontaktowych oraz zdjęć i filmów. Bez względu na to czy operacja taka wymaga rejestracji i logowania w serwisie erodate.net czy też nie.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich i ma za zadanie ułatwianie komunikacji międzyludzkiej, oraz ułatwianie nawiązywania kontaktów towarzyskich wśród Polonii w Polsce i Unii Europejskiej. Serwis erodate.net nie zezwala na publikację jakichkolwiek treści obscenicznych, erotycznych, nieprzyzwoitych, niecenzuralnych lub kontrowersyjnych. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z tego serwisu. 

Użytkownik korzystając z erodate.net zgadza się na kontakt z treściami publikowanymi przez użytkowników.Użytkownik korzystając z serwisu erodate.net zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich treści kontrowersyjnych, nieobyczajnych i niezgodnych z warunkami Regulaminu obsłudze serwisu.


§1. Wprowadzenie

Witamy na stronie erodate.net („serwis”). Wchodząc na stronę erodate.net, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z serwisu. Serwis jest prowadzony przez FHU BIZNES.PLUS z siedzibą w Jaśle, identyfikującym się numerem REGON: 180349295, NIP: 6852254125. Wszelkie uwagi, zgłoszenia oraz inne informacje należy kierować do nas poprzez formularz zgłoszeniowy online: https://erodate.net/contactus lub na adres korespondencyjny; FHU BIZNES.PLUS, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 8, POLSKA.

Serwis stanowi niezależny serwis społecznościowy, stanowiący odrębną markę i w całości jako "serwis", podlega on ochronie prawnej na podstawie  Europejskiego Prawa o ochronie praw autorskich. Serwis oraz domeny internetowe pod którymi działa serwis stanowia również własność Administratora z zastrzeżeniem wszelkich praw do treści oraz do marki jaką wspólnie stanowią. Naruszanie praw Administratora wynikających z niniejszego Regulaminu podlega odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej. 


§2. Warunki korzystania z serwisu erodate.net

Warunkiem korzystania ze strony erodate.net jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz: 

 1. naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących na terytorium UE;
 2. zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zamieszczać treści zawierających pogróżki, zamieszczać treści obscenicznych oraz nieprzyzwoitych a w szczególności treści erotycznych, wulgarnych, wyzywających i innych mogących w jakikolwiek sposób obrażać wolność i prawa innych osób;
 3. podawać fałszywych, niepoprawnych lub mylących informacji, zdjęć, danych w tym korzystać z technik maskujących, fałszujących lub ograniczających możliwość komunikacji serwisu z użytkownikiem i przesyłania mu stosownych ostrzeżeń i informacji za pomocą adresu e-mail;
 4. naruszać praw osób trzecich;
 5. żądać od Administratora udzielania odpowiedzi w sprawach, na które odpowiada treść niniejszego Regulaminu;
 6. żądać od Administratora zmiany danych Twojego konta lub ich poprawiania i usuwania gdyż użytkownik został poinformowany o prawie samodzielnego wglądu, poprawiania i usuwania danych w procesie zautomatyzowanym, poprzez panel użytkownika, dostępny po zalogowaniu w serwisu, zgodnie z §4 Regulaminu "Ochrona danych osobowych" oraz pozostałymi warunkami niniejszego Regulaminu;
 7. rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych”  i/lub piramid;
 8. używać w celu uzyskiwania dostępu do strony lub realizacji innych usług w serwisie - danych, numerów telefonów, adresów e-mail do których użytkownik nie posiada pełni praw lub posiada je na zasadzie ograniczenia czasowego;
 9. rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić erodate.net oraz interesom lub własności użytkowników serwisu erodate.net;
 10. żądać zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych za usługi płatne oraz aktywację konta i zakup konta ZWERYFIKOWANEGO, bez względu na powód roszczeń;
 11. naruszać niniejszego Regulaminu zamieszczania ofert i ogłoszeń;
 12. zgłaszać żądania reklamacyjne wynikające z własnego błędu lub wynikające z nieznajomości warunków, cen i aktualnych ofert serwisu opisanych w Regulaminie lub na stronie usług;
 13. podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu erodate.net;
 14. kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody oraz bez zgody Administratora;
 15. korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera, floodera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony erodate.net. przesyłać i/lub gromadzić pochodzące z niej treści bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 16. w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym danych kontaktowych i ich adresów e-mail, bez pisemnej zgody Administratora;
 17. korzystać z wielu kont lub korzystać z kont fikcyjnych;
 18. obrażać, pomawiać lub w jakikolwiek inny sposób działać na szkodę serwisu, Administratora oraz osób sprawujących piecze nad serwisem oraz firm współpracujących z serwisem;
 19. omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z serwisu erodate.net.


§3. Ochrona danych osobowych, informacje osobiste, dane osobowe oraz polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: FHU BIZNES.PLUS z siedzibą w Jaśle (Polska), 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 8, o numerze identyfikacyjnym REGON: 180349295, NIP: 6852254125, wszelkie publikowane dane przetwarzane są zgodnie z niniejszym Regulaminem w zbiorze danych BIZNES PLUS zgłoszonych przez Administratora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb realizacji usług serwisu oraz realizacji procesu płatności przez naszych partnerów: First Data Polska S.A., HomePay.pl, PayPal.pl, Dotpay.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzana także w celach reklamowych i w celach realizacji wybranych usług dodatkowych oraz w celach przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług i promocji oferowanych przez Administratora oraz jego partnerów. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

3. Prawo wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych;

a) Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia poprzez samodzielne zalogowanie się w serwisie i korzystanie z funkcji edycji lub usunięcia profilu zgodnie z warunkami określonymi w §4 Regulaminu za pomocą stron opisanych w §5 Regulaminu - "Edycja danych i usuwanie konta/danych z serwisu erodate.net".

b) Ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed nadużyciami, usunięte przez użytkownika konto zostaje "zamrożone" (zablokowane), na czas nie  krótszy niż 21 dni. W tym czasie dane konta nie są dostępne lecz dane użytkownika będą nadal dostępne w systemie serwisu na wypadek potrzeby ich użycia lub udostępnienia upoważnionym organom. W procesie weryfikacji mogą one zostać użyte do zgłoszeń nadużyć.

c) Użytkownik poprzez rejestrację i korzystanie z erodate.net wyraża swoją zgodę na warunki bezpieczeństwa serwisu erodate.net.

4. Podanie danych osobowych oraz rejestracja i korzystanie z serwisu jest dobrowolne. 

5. Administrator nie gromadzi, nie przetwarza, nie monitoruje i nie zapisuje danych użytkowników oraz adresów e-mail użytkowników do których użytkownicy strony przesyłają zaproszenia przez stronę polecenia tj. "Poleć stronę znajomym". Za przesyłanie zaproszeń odpowiadają użytkownicy podający dane na stronie usługi polecenia. Administrator zastrzega sobie dowolną modyfikację treści wiadomości przesyłanych jako polecenie. 

6. Korzystając z serwisu erodate.net, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystanie przez Administratora serwisu erodate.net - Twoich informacji osobistych oraz ich publikację na stronach serwisu oraz serwisów należących do Administratora. Informacje te przechowywane są na serwerach mogących znajdować się na terenie; Polski, Francji, Wielkiej Brytanii lub Niemiec. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze reklamowym na adres e-mail użyty podczas rejestracji jak i na numer telefonu w przypadku podania takich danych i/lub w przypadku dokonywania płatności za pomocą wiadomości premium SMS.

7. Zgadzasz się także na wykorzystywanie Twoich danych w ramach usług i innych stron www należących do Administratora w tym także do wykorzystywania zdjęć, filmów i treści profilu w celach reklamowych i w celach tworzenia materiałów reklamowych takich jak banery, zaproszenia, profile i inne.

8. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora poprzez usunięcie swojego profilu z naszego serwisu. W przypadku usunięcia konta wszelkie posiadane punkty, abonamenty i wszelkie inne usługi ulegają przepadkowi. Warunki usunięcia konta określa niniejszy Regulamin.


§4. Płatności, reklamacje i odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Korzystanie z serwisu jest zasadniczo bezpłatne jednak za niektóre usługi pobierana jest opłata. Aktualne ceny usług, podane są wyraźnie na stronach zakupu WERYFIKACJI konta co należy rozumieć jako zakup usługi wirtualnej umożliwiającej czasowe korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Kwoty zakupu usług wyrażone są w walucie GBP (Funt Brytyjski) a wszelkie płatności pobierane są w walucie PLN (Polski Złoty) według jednego, ustalonego przelicznika, który ujawniony jest wyraźnie na stronie płatności. Użytkownik akceptuje dokonywanie opłat według stałego przelicznika podanego wyraźnie na stronie płatności. Informacje na temat funkcjonalności konta bezpłatnego oraz zweryfikowanego określa §11 Regulaminu. Na stronie możliwe jest dokonanie zakupu za następujące usługi:

a) Usługa zakupu konta ZWERYFIKOWANEGO jest płatna zgodnie z cennikiem podanym na stronie: http://erodate.net/account/upgrade/ 

Konto zweryfikowane umożliwia użytkownikowi przesyłanie nieograniczonej ilości wiadomości prywatnych do innych użytkowników.

2. Rozliczenia transakcji Premium SMS realizowane są za pośrednictwem Firm Homepay.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności SMS Premium należy kierować bezpośrednio do usługodawcy poprzez stronę: https://ssl.homepay.pl/reklamacje/ 

3. Rozliczenia transakcji kartami i e-przelewami realizowane są za pośrednictwem systemów Payu.pl oraz Dotpay.pl lub innych. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności kartami i przelewów online należy kierować do obsługi serwisu erodate.net pod adresem: https://erodate.net/contactus

4. Użytkownik dokonujący zakupu usług na stronie serwisu, oświadcza że;

a) Został poinformowany, iż dokonuje zakupu usług wirtualnych, polegającej na przedłużeniu ważności konta ZWERYFIKOWANEGO na wybrany okres czasu na zasadach ujętych niniejszą umową lub zakupu punktów dla podanego konta użytkownika zarejestrowanego w serwisie zgodnie ze specyfikacją i ceną podaną w sposób jawny na stronie usług płatnych, tj.:

- zakup/przedłużenia ważności konta ZWERYFIKOWANEGO: http://erodate.net/account/upgrade/

b)   Sprzedawcą usług jest firma FHU BIZNES.PLUS z siedzibą w Jaśle, identyfikującym się numerem REGON: 180349295, NIP: 6852254125;

c)   Kontakt oraz reklamacje Użytkownik może dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://erodate.net/contactus lub korespondencyjnie na adres: FHU BIZNES.PLUS, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 8.

d)  Aktualne ceny usług, podane są wyraźnie na stronach zakupu WERYFIKACJI KONTA i wyrażone są w walucie lokalnej tj. GBP (Funt Brytyjski) oraz w PLN (Polski Złoty). Płatności pobierane są w walucie PLN (Polski Złoty) według stałego i niezmiennego przelicznika ustalonego i wyraźnie ujawnionego na stronie płatności. Użytkownik akceptuje kwoty opłat wyrażone w PLN na stronie płatności, ustalonego według stałego przelicznika i określonego wyraźnie na stronie płatności;

e)  Wszelkie płatności pobierane za usługi w serwisie maja charakter jednorazowy i realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności, jednak nie później, niż 3 dni robocze od chwili wykonania płatności;

f)  Wszelkie abonamenty, których czas trwania/zakończenia liczony jest w dniach, bez względu na czas trwania usługi oraz godzinę zakupu rozliczane są od/do godziny 18:00 czasu Polskiego. Każdy kolejny dzień trwania usługi liczony więc będzie od/do godziny 18:00.

g)  Usługi serwisu są przedpłacane, oznacza to, że usługi realizowane są automatycznie i niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego potwierdzenia o zrealizowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownika zgodnie z technologicznymi rozwiązaniami i dostępnymi formami płatności;

h)  Użytkownikowi przysługuje prawo reklamowania płatności jeśli jej czas lub wartość jest inna niż deklarowana na stronie usług oraz jeśli usługa z przyczyn technicznych nie została zrealizowana automatycznie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownikowi doliczone zostaną pozostałe usługi stosownie do deklarowanych. Realizacja reklamacji wykonana zostanie nie później, niż do 7 dni roboczych, od chwili zgłoszenia reklamacji wraz z wiarygodnym potwierdzeniem wykonania zapłaty.

i)  Zgodnie z art. 15 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Użytkownik, dokonując zakupu usług przedłużenia ważności konta ZWERYFIKOWANE lub też zakupu punktów w serwisie (bez względu na formę płatności), oświadcza; że chce on świadczenia zakupionych usług bezzwłocznie, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) i oświadcza, iż jest świadomy, iż nie będzie on mógł od niej odstąpić.

j) W przypadku braku realizacji usługi lub wykonania jej niezgodnie z ofertą Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamowania usługi a sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie do 7 dni roboczych;

k) Okres trwania usługi oraz dokładna specyfikacja ujawniona jest Użytkownikowi w sposób jasny na stronie zakupu usług i zgodnie z zasadami ujętymi niniejszym Regulaminem. Usługi oferowane przez sprzedawcę są wolne od nieuczciwych praktyk.


§5. Edycja danych i usuwanie konta/danych z serwisu erodate.net

a) Edycji danych i/lub usunięcia swoich danych i likwidacji konta, Użytkownik dokonuje wyłącznie samodzielnie, po zalogowaniu, poprzez następujące strony sieci WWW:

Edycja danych: http://erodate.net/account/profile/ - link

Zmiana hasła: http://erodate.net/account/settings/ - link

Ustawienia prywatności: http://erodate.net/account/privacy/ - link

Usunięcie konta: http://erodate.net/account/privacy/cancel/ - link


b) Obsługa serwisu nie realizuje zleceń dotyczących obsługi kont użytkowników, edycji lub usuwania oraz nie realizuje żadnych dyspozycji użtkownika dotyczących dokonywania zmian i/lub usunięcia konta. Użytkownik zobowiązany jest wykonać te czynności na swoim koncie samodzielnie w procesie zautomatyzowanym zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminem. 

c) Usunięcie konta z serwisu oznacza przepadek wszelkich posiadanych przywilejów, uprawnień, punktów i weryfikacji bez możliwości roszczeń o zwrot jakichkolwiek kwot oraz rekompensaty za niewykorzystany okres trwania usług lub punktów. 

d) Proces usunięcia konta jest nieodwracalny.

e) Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo po dokonaniu zmiany danych profilu użytkownika i edycji danych, każde konto poddawane jest ręcznej weryfikacji przez obsługę strony. W tym celu konto użytkownika po dokonaniu edycji zostaje automatycznie wyłączone każdorazowo i natychmiast po zapisaniu zmian. Czas ponownego włączenia konta wynosi maksymalnie do 5 godzin roboczych. W tym czasie konto nie będzie widoczne dla innych użytkowników oraz nie ma możliwości logowania się za pomocą swojego loginu i hasła. Konto zostaje odblokowane po weryfikacji obsługi serwisu a godziny robocze obsługi serwisu liczone są z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt od poniedziałku do soboty od 14:00 do 18:00 czasu Polskiego.


§6. Oświadczenie prawne

Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie erodate.net, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia, wiadomości, publikacji treści, zdjęć, filmów i wszelkich innych treści publikowanych w Twoim profilu oraz wysyłanych w wiadomościach i komentarzach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikowania lub usunięcia, wedle własnego uznania, treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie, kontrowersyjne, niezgodne z prawem lub naruszają warunki niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie również prawo, wedle własnego uznania, do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony lub wybranych usług serwisu, w tym do usunięcia lub ograniczenia usług dodatkowych zakupionych przez użytkownika takich jak konto ZWERYFIKOWANE, konto promowane i/lub odmowy prawa do rejestracji w serwisie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć. W przypadku stwierdzenia nadużyć Administrator nie ma obowiązku informować o nałożonych ograniczeń lub usunięciu usług.


§7. Nadużywanie serwisu erodate.net

Serwis erodate.net oraz społeczność użytkowników erodate.net współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy, zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego.

Serwis erodate.net nie ingeruje w prywatną korespondencję pomiędzy użytkownikami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu przesyłanych treści w ramach systemu wiadomości prywatnych. Treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub mające charakter reklamy należy zgłaszać obsłudze serwisu ( https://erodate.net/contactus ) lub też przez system zgłoszeń nadużyć, dostępny w każdym profilu na stronie serwisu. erodate.net wzywa do ostrożności i wstrzemięźliwości w podawaniu innym użytkownikom danych osobowych lub jakichkolwiek danych wrażliwych, adresowych lub danych finansowych. Prosimy zachować ostrożność. Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek straty mogące mieć miejsce w skutek przesyłania takich danych i nie zachowania należytej ostrożności.

Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisu treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z serwisu erodate.net, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści, ograniczyć dostęp do usług lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony erodate.net, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie serwisu erodate.net lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisu ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników. 


§8. Globalny rynek

Niektóre funkcje serwisu erodate.net mogą powodować, że Twoje ogłoszenie, publikowane treści, dodane zdjęcia i filmy, będą wyświetlane w innych serwisach, które należą do Administratora, w tym także w innych serwisach w innych krajach. Korzystając z serwisu erodate.net, wyrażasz zgodę na to, że Twoje ogłoszenie, zdjęcia i treści profilu mogą być używane na tych innych stronach zarówno jako ich element składowy jak i publikacji w charakterze reklamowym. Warunki korzystania z innych serwisów mogą być podobne do tych warunków, ale w krajach, w których publikowane są Twoje ogłoszenie, filmy i zdjęcia, możesz również podlegać innym przepisom prawnym i ograniczeniom,  możesz być odpowiedzialny za zapewnienie, że ogłoszenie nie narusza obowiązujących tam zasad. Możemy usunąć Twój profil i dane bez ostrzeżenia i potrzeby informowania Cię o tym fakcie lub też trwale zablokować Twoje konto jeśli dane te zostaną zgłoszone i/lub jeśli uznamy, że powodują one problemy lub naruszają przepisy prawa, obowiązujące zasady użytkowania lub niniejszy Regulamin. 


§9. Opłaty i usługi

Korzystanie z serwisu erodate.net jest w zasadzie bezpłatne, jednak za pewne usługi pobierane są opłaty. Jeśli za usługę, z której korzystasz, naliczana jest jakakolwiek opłata, będziesz mógł przejrzeć i zaakceptować naliczoną opłatę zgodnie z naszymi zasadami, które będą wyraźnie ujawnione na stronie płatnej usługi (np. WERYFIKACJA konta). Nasze opłaty są podawane w walucie lokalnej GBP (Funt Brytyjski) i w walucie PLN (Polski Złoty) w której pobierane są płatności według jednego, ustalonego przelicznika, który ujawniony jest wyraźnie na stronie płatności. Użytkownik akceptuje wszelkie opłaty według stałego przelicznika podanego wyraźnie na stronie płatności. Wysokość opłat możemy zmieniać od czasu do czasu. Aktualne ceny stałe podane są na stronie usług; zakupu abonamentu oraz innych usług płatnych. Wszelkie zmiany cen będą także poprawiane na stronach usług płatnych. Możemy dokonać czasowej zmiany w pobieranych opłatach w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronach erodate.net lub przesłania powiadomienia e-mail.

Użytkownicy, w ramach dostępnych usług płatnych, mają możliwość korzystania z usługi wiadomości masowych, przesyłanych do wszystkich użytkowników określonej płci. Usługa jest odpłatna zgodnie z cennikiem określonym na stronie usługi - http://erodate.net/page/info/wiadomosci i dostępna jest dla każdego użytkownika posiadającego aktywne konto oraz wymaganą ilość punktów którymi może opłacić wykonanie usługi masowej wysyłki wiadomości. Wysyłka masowa nie może zawierać żadnych treści komercyjnych, nazw marek i nie może dotyczyć żadnych produktów i usług a jedynie  oferty towarzyskie. Redakcja ma prawo odmówić wysyłki masowej według własnego uznania w przypadku jakichkolwiek treści które mogą dotyczyć wykorzystania usługi w celach komercyjnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Każdy użytkownik ma prawo skorzystać z usługi wysyłki masowej nie częściej niż raz na 2 dni!

Opłaty na które się decydujesz w ramach korzystania z usług płatnych w erodate.net nie podlegają zwrotowi i jesteś odpowiedzialny za ich uregulowanie. Jeśli nie będziesz regulował opłat na czas, możemy ograniczyć Ci możliwość korzystania z naszych usług lub usunąć bądź ograniczyć dostęp do części usług, zgodnie z zasadami i niniejszym Regulaminem oraz według naszego uznania. Jeśli uregulowanie opłat przy pomocy wybranej przez Ciebie metody płatności nie powiedzie się lub gdy z jakiegoś powodu Twoje konto będzie zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności a w ostateczności przekazać Twoje dane do wyspecjalizowanej firmy egzekwującej i ściągającej zadłużenia lub skierować ją na drogę postępowania sądowego w celu odzyskania należnej kwoty za zamówione usługi.


§10. Treść

Serwis erodate.net jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat a jednocześnie zgadzają się na dostęp do treści publikowanych przez innych użytkowników w tym do treści erotycznych, wulgarnych i kontrowersyjnych. Serwis erodate.net zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych użytkowników. Strona erodate.net jest chroniona przez prawo autorskie i prawo międzynarodowe. Treści wyświetlane w serwisie erodate.net lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Wyrażasz zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu erodate.net bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego serwisu erodate.net. Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony erodate.net (poza utworzonymi przez siebie treściami). Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy przez Administratora (w tym: świadczenia usług hostingowych, przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzanie danych w celach reklamowych, statystycznych). Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że erodate.net nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści.


§11. Rodzaje kont

W ramach świadczonych usług, użytkownicy erodate.net mają do dyspozycji dwa rodzaje kont różniących się pomiędzy sobą zakresem funkcji i możliwościami dostępu do publikowanych danych, profili i poszczególnych treści serwisu erodate.net. 

Konto bezpłatne - bezpłatne konto które otrzymuje każdy użytkownik z chwilą zarejestrowania się w serwisie erodate.net. Zasadniczo konto bezpłatne umożliwia publikację treści i danych które będą widoczne dla użytkowników posiadających konta ZWERYFIKOWANE, jednak bez możliwości bezpłatnego kontaktu z innymi. Użytkownicy kont bezpłatnych mogą realizować pewne usługi korzystając z punktów. Użytkownicy konta bezpłatnego mogą w dowolnej chwili ZWERYFIKOWAĆ konto, bez zobowiązań na przyszłość na odpowiedni okres czasu zgodnie z informacją na stronie usługi. Konto to umożliwia opublikowanie wszystkich swoich danych, w tym danych kontaktowych, dodanie anonsu towarzyskiego oraz publikację zdjęć, treści audio i filmów w serwisie erodate.net. Konto bezpłatne posiada ograniczenie dostępu do profili i danych innych użytkowników oraz uniemożliwia komunikację bez użycia punktów, nie ma także uprawnień do korzystania z mini czatu. Konto bezpłatne różni się także parametrami technicznymi oraz szczegółowymi limitami od konta ZWERYFIKOWANEGO.


Konto ZWERYFIKOWANE -  konto użytkownika który dokonał jednorazowo WERYFIKACJI na określoną ilość dni. Użytkownik posiadający konto ZWERYFIKOWANE ma możliwość dostępu do wszystkich treści profili oraz udostępnionych tam danych kontaktowych i danych osobowych podanych do wiadomości publicznej przez użytkowników erodate.net. Użytkownik posiadający konto ZWERYFIKOWANE może korespondować z wszystkimi użytkownikami erodate.net oraz korzystać z czata i wszystkich innych usług w pełnym zakresie. Użytkownicy kont ZWERYFIKOWANYCH mogą przedłużyć ważność konta w dowolnym momencie lub po wygaśnięciu usługi automatycznie powrócić do konta bezpłatnego.


§12. Ograniczenia użytkowe

Ograniczenia użytkowe to limity bezpieczeństwa, dotyczą one wszystkich użytkowników i mają na celu zapewnienie stabilnej pracy erodate.net dla wszystkich użytkowników o każdej porze. W ramach limitów użytkowych dla zapewnienia płynnej pracy systemów bazodanowych, erodate.net ma prawo do czasowego czyszczenia treści, usuwania starszych komentarzy, usuwania profili do których użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, usuwania zdjęć, ofert, ogłoszeń i treści foto, audio i wideo które nie były oglądane przez dłuższy okres czasu oraz usuwania starszych wiadomości prywatnych i automatycznego czyszczenia skrzynek nadawczo/odbiorczych w każdej sytuacji nadmiernego wykorzystywania baz danych. W ramach limitów użytkowych serwis erodate.net nakłada także następujące ograniczenia; a) Ilość wysyłanych wiadomości przez użytkownika, przez jedną godzinę, nie może być większa niż 30 wiadomości. b) Ilość wysłanych komentarzy, na jedną godzinę, nie może być większa niż 20. c) Skrzynka wiadomości nie może zawierać więcej niż 500 wiadomości a Użytkownik zobowiązany jest, we własnym zakresie, archiwizować treści ważnych wiadomości prywatnych gdyż skrzynki wiadomości prywatnych są regularnie i automatycznie opróżniane z wiadomości starszych niż 20 dni dla zachowania bezpieczeństwa i stabilności baz danych.

Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania także innych ograniczeń wobec pozostałych usług dostępnych w  erodate.net. Ograniczenia użytkowe mają zapewnić bezpieczną i szybką pracę serwisu, stabilność baz danych a ostatecznie komfort użytkowania serwisu wszystkim użytkownikom erodate.net. Ograniczenia użytkowe dotyczą wszystkich, bez względu na typ konta oraz rodzaj posiadanego abonamentu lub ilość dostępnych punktów.


§13. Naruszanie praw

Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W serwisu erodate.net właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać ogłoszenia, treści i oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych treści. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, profil, ofertę, treści i ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej i wszelkie inne, zostaną usunięte przez erodate.net.§14. Zgłaszanie naruszeń

1. Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i powiadomisz nas o naruszeniu. Aby móc zgłaszać treści, które naruszają Twoje prawa, prosimy o wypełnienie formularza i jego dokładne podpisanie. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strona zgłaszająca jest uprawiona lub posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania prawnego. Informacje te muszą również umożliwiać erodate.net jednoznaczne rozpoznanie profilu, treści lub ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do erodate.net. 

2. Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej lub podmioty/osoby za notarialnym potwierdzeniem praw do takiego reprezentowania. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego, interesów osób trzecich, ani praw własności intelektualnej stron trzecich. 

W przypadku innych pytań użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z erodate.net korzystając z naszego działu Pomocy i formularza kontaktu.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników oraz działania innych użytkowników. 

4. Nie ingerujemy w treść profili (w tym treści audio, foto i wideo), poczty, ofert i ogłoszeń przesyłanych, publikowanych i zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisu erodate.net jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc żadnej dokładności, autentyczności opublikowanych profili, treści, ofert i ogłoszeń jak również poprawności informacji kontaktowych. Nie udzielamy ponadto żadnej gwarancji bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych usług i wszelkich publikacji dokonywanych przez użytkowników erodate.net. 

5. W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne treści, oferty i ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo. 

6. Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych, domniemanych) odnośnie dostępności naszych usług. 

7. Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości, autentyczności, jakości oraz przydatności usług oraz zamieszczonych w erodate.net ofert ogłoszeń i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu erodate.net, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania. 

8. Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 3 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 300 polskich złotych. 

9. Osoby które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu nie mają prawa i nie mogą uzyskiwać dostępu do treści strony erodate.net w żaden sposób oraz za pośrednictwem żadnych technologii. 


§15. Rozwiązywanie sporów

Jeśli dojdzie od sporu pomiędzy Tobą a erodate.net, zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio  poprzez stronę Kontaktu i pomocy serwisu erodate.net. Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż. 

Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w serwisu erodate.net stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a erodate.net, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy. 

Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, który możesz wszcząć przeciwko erodate.net, muszą być rozstrzygane  przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora na terenie Unii Europejskiej - Polska, Podkarpacie - Jasło. Wspólnie z erodate.net zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Administratora serwisu,na terenie Unii Europejskiej - Polska - Podkarpacie - Jasło; Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści warunków jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania. 

Poza powiadomieniami związanymi z nielegalnymi i naruszającymi prawo treściami wszystkie inne powiadomienia formalne muszą być wysyłane listem poleconym na adres Administratora. Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail lub listem poleconym na podany adres korespondencyjny, wedle naszego uznania. Powiadomienia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone po upływie 7 dni od daty ich nadania. 

Możemy w każdej chwili zmienić tę umowę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili kolejnego logowania użytkownika do serwisu erodate.net przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła lub po upływie 14 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszej witrynie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Żadne inne poprawki do tej umowy nie będą obowiązywać, o ile nie zostaną sporządzone w formie pisemnej oraz podpisane przez użytkownika i erodate.net.§16. Kary umowne, spam, niechciane reklamy i inne nadużycia

Strony niniejszej umowy "Regulaminu" (tj. Użytkownik i Administrator) ustalają karę umowną w wysokości 8000 Euro, na rzecz Administratora, od podmiotu, osoby lub firmy, określanej w niniejszym Regulaminie "Użytkownikiem", który łamie zastrzeżenia niniejszego Regulaminu w zakresie komercyjnego wykorzystywania udostępnianych danych, przesyłania niezamówionych reklam itp. przez co działa na szkodę Administratora. Każde złamanie warunków Regulaminu stanowi działanie na szkodę Administratora serwisu erodate.net i będzie stanowić podstawę roszczeń kary umownej. Wysokość kary umownej dotyczy każdego pojedyńczego przypadku złamania zasad Regulaminu oraz "nadużyć specjalnych".

Powyższe dotyczą także reklam i treści komercyjnych przesyłanych w oparciu o domniemaną zgodę gdyż Administrator wyraźnie zabrania w/w czynności.

Administrator będzie dochodzić ustalonego odszkodowania w pełnym wymiarze, za każdy pojedynczy przypadek łamania warunków Regulaminu. Roszczenie na drodze postępowania sądowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy spowodowane straty przekraczają kwotę kary umownej roszczenie ulegnie zwiększeniu w celu pokrycia straty w pełnym wymiarze.


§17. Nieznajomość regulaminu

a) Nieznajomość warunków Regulaminu nie może być podstawą żadnych roszczeń, pretensji oraz braku respektowania przez Użytkownika zasad i warunków Regulaminu przyjętych w procesie Rejestracji / Logowania / Użytkowania serwisu.

b) Użytkownik, każdorazowo, korzystając z serwisu erodate.net oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i ma świadomość, iż  serwis erodate.net może zawierać treści dodawane przez innych użytkowników i zgadza się na kontakt z takimi treściami.

c) Obsługa zastrzega sobie prawo nie udzielanie odpowiedzi na pytania które zostały omówione w niniejszym Regulaminie.

d) Każdorazowo korzystając z serwisu erodate.net, użytkownik oświadcza, iż zna, rozumie i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Dołącz bezpłatnie do najlepszej sex społeczności w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Czekają na Ciebie tysiące osób z Polski i krajów Unii Europejskiej, poszukujące przyjaźni, seksu i przygody!